Ağaç yaş halkalarına bakılarak geçmişle ilgili iklimsel değerlendirmeler yapılabilir mi?

Ağaç yaş halkalarına bakılarak geçmişle ilgili iklimsel değerlendirmeler yapılabilir mi? Araştırınız. Ağaç yaş halkalarına bakılarak geçmişle ilgili olarak iklimsel değerlendirmeler, tahminler yapılabilir. Bunun için yaşlı bir ağaç seçmek gerekmektedir. Ağaç yaş halkaları : Şekil 1

ağaç yaş halkaları
ağaç yaş halkaları : Şekil 1

Yıllık halka kalınlığı; başta iklim olmak üzere çığlar, göl teşekkülü, toprak kayması, volkanik patlama ve deprem gibi tabiî hâdiselerden etkilenir. Ağaçların yıllık halka genişliğinde, bir yıldan diğerine meydana gelen değişikliklerin en mühim sebebi, sıcaklık ve yağıştır. Sıcaklık ve yağış değerlerinin sayı olarak ifade edilmesi, yıllık halka genişlikleriyle aralarındaki münasebetin ortaya konmasını sağlamaktadır. İklim kurak geçtiğinde, duyarlı ağaçlarda dar yıllık halka teşkil edileceğinden, tarihlendirmede bu türden yaşlı ağaçlar tercih edilir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir