List/Grid

Ansiklopedi Subscribe to Ansiklopedi

Kamulaştırma, devletleştirme, istimval nedir?

Kamulaştırma, devletleştirme, istimval nedir?

Kamulaştırma, devletleştirme, istimval nedir? Kamulaştırma : Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların mülkiyetinin idareye cebren geçirilmesini öngören bir usüldür. Çıkan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir. Devletleştirme : Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler… DEVAMINI OKU>>>> »

Ermeni Sorunu Nedir (Osmanlı Dönemi )

Ermeni Sorunu Nedir (Osmanlı Dönemi )

ERMENİ SORUNU Ermeniler > milleti sadıka olarak biliniyor. Ruslar kışkırtıyorlar. Devlet içinde birçok ermeni göreve sahiptir. Fakat yabancı güçlerin kışkırtmasına uğruyorlar. Avrupalı devletler Ermenileri bahane ederek içişlere karışıyorlar. Ermenilerde bunun sonucunda… DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlı Rus Savaşı (93 harbi) Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Rus Savaşı (93 harbi) Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Rus Savaşı (93 harbi) Nedenleri ve Sonuçları hakkında kısaca bilgi. 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93harbi); Rusya Osmanlıyı Avrupa’da yalnız bırakmak istiyor, Sırbistan ve Karadağ’ı Osmanlı’ya karşı savaşa sürüklüyor. Osmanlı savaşı kazanıyor. Rusların… DEVAMINI OKU>>>> »

II. Meşrutiyet Dönemi (İttihat ve Terakki Cemiyeti) Hakkında Bilgi

II. Meşrutiyet Dönemi (İttihat ve Terakki Cemiyeti) Hakkında Bilgi

MEŞRUTİYET DÖNEMİ (İttihat ve Terakki Cemiyeti) Osmanlının içine girdiği bunalımdan çıkamaması, dış politikada karşılaşılan güçlükler, ayaklanmalar gibi sebeplerden dolayı genç subaylardan, öğrencilerden ve memurlardan oluşan bir kesim II. Abdülhamit’e karşı muhalif… DEVAMINI OKU>>>> »

Genç Osmanlılar nedir? Kısaca bilgi

Genç Osmanlılar nedir? Kısaca bilgi

Genç Osmanlılar -Abdülaziz döneminde ülkenin durumundan şikayetçi olan nasıl kurtarılacağı yönünde fikirler öne süren muhalif grup tarafından kuruluyor. -Cemiyet üyeleri Avrupa’da yönetim tarzının etkisinde koparak Osmanlı içinde en doğru yönetim şekli… DEVAMINI OKU>>>> »

V (5.) Murat dönemi hakkında bilgi

V (5.) Murat dönemi hakkında bilgi

-Şehzadeliği döneminde İngiltere veliahtı sayesinde mason teşkilatına katılmıştır. Padişah olması büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Hürriyet devrinin gelişi olarak algılanmıştır. Ancak bu dönemde meşrutiyet yanlısı devlet adamları kendi aralarında bir ikiliğe düşmüşlerdir…. DEVAMINI OKU>>>> »

I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamit Dönemi

I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamit Dönemi

Abdülhamit şehzadeliği döneminde amcası Abdülaziz ve ağabeyi V. Murat’ın yanında bulunarak tanzimatın iyi-kötü yanlarını ve birçok entrikaları öğrenmiştir. Bu çerçevede Abdülazizin Murat tarafından nasıl tahttan indirildiğini de öğrenmiştir. Meşrutiyet yanlıları tarafaından… DEVAMINI OKU>>>> »

Kırım savaşı hakkında kısaca bilgi, nedenleri ve sonuçları

Kırım savaşı hakkında kısaca bilgi, nedenleri ve sonuçları

KIRIM SAVAŞI Nedenleri 1-Doğu meselesi (Osmanlı’yı balkanlardan atmak istiyorlardı) 2-Kudüs merkezli kutsal yerler sorunu İçeriği -Rusya, 1853’te Eflak ve Boğdan’ı işgal ediyor. Fakat Osmanlı İngiltere’nin isteği üzerine buna karşı bir direniş… DEVAMINI OKU>>>> »

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Ali Paşa Etnik-i Eterya’yı sıkı bir takibe alıp padişaha bilgi veriyordu. Ali paşa Rumların isyan edeceğini bildirmiştir. Ancak Halet efendi isyan olmayacağı yönünde padişahı ikna etmiştir. Bunun üzerine padişah bir heyet… DEVAMINI OKU>>>> »

Sadrazam’ın yetki ve görevleri

Sadrazam’ın yetki ve görevleri

Osmanlı merkez teşkilatın ve yürütülmesinde padişahta sonra ikinci adam konumundadır. Mühr-ü hümayun adı verilen padişah mührünü padişah adına taşımaktadır. Hem idari örgütlenmenin başı hemde padişahın en önemli yardımcısıdır. Divan-ı Hümayun’a başkanlık… DEVAMINI OKU>>>> »