List/Grid

Ansiklopedi Subscribe to Ansiklopedi

Monarşik devlet nedir?

Monarşik devlet nedir?

Monarşik devlet nedir? İnsanlar tarih boyunca çeşitli yönetim biçimleri ile yönetilmişlerdir. Bu yönetim biçimlerinden birisi de Monarşi sistemidir. Monarşi devleti yöneten saltanat sisteminin hakim olduğu bir yönetim biçimidir. Bu tür yönetimlerde… DEVAMINI OKU>>>> »

İslam Öncesi ve İslam Sonrası Egemenlik Anlayışı

İslam Öncesi ve İslam Sonrası Egemenlik Anlayışı

İSLAM ÖNCESİ VE İSLAM SONRASI EGEMENLİK ANLAYIŞI İslam öncesi Egemenlik Göktanrı inancı hakimdi, İslamdan sonra ise egemenlik Allah’dır. İslam öncesi kutu kullanan hanedan idi, islam sonrası egemenliği kullanan kutsal hanedan. İslam… DEVAMINI OKU>>>> »

Orta Asya Dönemi İktidarın El Değiştirmesi

Orta Asya Dönemi İktidarın El Değiştirmesi

İKTİDARIN EL DEĞİŞTİRMESİ Kağan : Herhangi bir yöntemle tahta çıkar, tahta çıktığı andan itibaren meşrudur. Kutsal kabul edilen hanedan ailesinden olmayan askeri olan kişilerde belki tahta geçebilir ama meşru olmaz. Kağan… DEVAMINI OKU>>>> »

Orta Asya’da Yönetim Gök Tanrı ve Kut Anlayışı

Orta Asya’da Yönetim Gök Tanrı ve Kut Anlayışı

ORTA ASYA Başta kağan bulunurdu, Kağanın eşine hatun denilirdi. Hatun devlet işlerinde kağana yardımcı olurdu. Hükümdarlar törenin dışına çıkamazlardı. Töre : Yazılı olmayan gelenek ve göreneklerden meydana gelen hukuk kurallarıdır. Türklerde… DEVAMINI OKU>>>> »

Maastricht (Avrupa Birliği) Antlaşması

Maastricht (Avrupa Birliği) Antlaşması

Maastricht (Avrupa Birliği) Antlaşması Aralık 1991’de Maastricht zirvesi toplandı. Zirvede alınan kararlar ile Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği Antlaşması imzalanması kararı alındı. Antlaşmanın imzalanması 7 şubat 1992, yürürlüğe giriş 1 kasım 1993…. DEVAMINI OKU>>>> »

Avrupa Birliği Bütünleşme Tarihinde Dönemler

Avrupa Birliği Bütünleşme Tarihinde Dönemler

AB Bütünleşme Tarihinde Dönemler 1945’e kadar olan dönem;Görünür olmayan bütünleşme çabaları, 1945-1959 dönemi :Bütünleşmede ilk ciddi adımlar, 1960’lı yıllar : Ekonomik büyüme dönemi, 1970 ve 80’ler : Daha fazla derinleşme ve… DEVAMINI OKU>>>> »

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma antlaşmaları ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjininm barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını… DEVAMINI OKU>>>> »

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun Kurumları

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun Kurumları

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU’nun Kurumları (AKÇT) Yüksek otorite, Adalet divanı, Bakanlar konseyi, Ortak meclis. AKÇT’nin başarısı üzerine, altı üye ülke bu sefer nihai amaç olan Avrupa’nın siyasi birliğini kurma yolunda… DEVAMINI OKU>>>> »

Avrupa Birliği Bütünleşmesinin Başlangıcı

Avrupa Birliği Bütünleşmesinin Başlangıcı

BÜTÜNLEŞMENİN BAŞLANGICI 2,Dünya savaşı sonra ortam, Avrupa’da yıkım, Avrupa’nın ekonomik ve siyasi açıdan güvenlik ihtiyacı, soğuk savaş ortamı. Bu dönemde avruoa, savaş sonrası durumuyla güç dengesi merkezi olmaktan çıkmıştır. Amerika Birleşik… DEVAMINI OKU>>>> »

Avrupa Birliği Antik Çağ ve Roma Dönemi

Avrupa Birliği Antik Çağ ve Roma Dönemi

Antik Çağ ve Roma Dönemi Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında bu düşünsel arka planın izleri görülür. Avrupa (Europa) kelimesi kaynağını Yunan mitolojisinden almaktadır. “Europa “ günümüz  Lübnan ve Suriye toprakları civarında… DEVAMINI OKU>>>> »