List/Grid

Tarih Subscribe to Tarih

II. mahmut dönemi kısaca

II. mahmut dönemi kısaca

2. mahmut dönemi kısaca, II. 2. mahmut ıslahatları nelerdir. III. Selim’in yenilik anlamında temellerini attığı reformlara devam etmiştir. II. Mahmut ayanlarla bir anlaşma yapmak zorunda kalmmıştır (senedi ittifak) Ayanlar resmileşmiştir, Senedi… DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlı’da gelir kaynakları, Osmanlı gelirleri nereden sağlıyordu

Osmanlı’da gelir kaynakları, Osmanlı gelirleri nereden sağlıyordu

Osmanlı’da gelirler, Osmanlı gelirleri nereden sağlıyordu, osmanlı ekonomisindeki gelirler nelerdir, gelir kaynakları. Temel kaynak fetihlerdi, başka ülkelerden alınan vergiler ve harçlar da bu gelirlerin içinde yer almaktaydı. Ticari gelirler, ipek yolu… DEVAMINI OKU>>>> »

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler Göçü Nedir?  Tarihte kavimler göçü olarak bilinen, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Hunların bir bölümü Balamir önderliğinde, batıya göç ederek Orta Avrupa’ya kadar ilerlemişlerdir. Bu göç sırasında Hunların önünde duramayan… DEVAMINI OKU>>>> »

II. Abdülhamit dönemi kısaca

II. Abdülhamit dönemi kısaca

II. (2.) ABDÜLHAMİT DÖNEMİ KISACA 1876’da padişah ilan edildi. Tahta geldiğinde pek çok karışıklıklar mevcuttu, ekonomi çökmüş durumdaydı. Tahta çıktığında 1876 yılında ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi’yi ilan etti. 1877… DEVAMINI OKU>>>> »

Islahat Fermanı maddeleri kısaca

Islahat Fermanı maddeleri kısaca

Islahat fermanı Osmanlı’nın gerileme döneminde halkın birbiriyle kaynaşmas için özellikle gayrimüslimlere yönelik yapılmış olan bir ferman olarak bilinmektedir. Bu fermanın maddelerine kısaca bir göz gezdirelim ve önemli maddelerini not alalım..  ISLAHAT… DEVAMINI OKU>>>> »

Tanzimat Fermanı Maddeleri Kısaca

Tanzimat Fermanı Maddeleri Kısaca

TANZİMAT FERMANI (Gülhane hattı hümayun) Tanzimat Fermanı maddelerini kısaca aşağıda bulabilirsiniz, aşağıdaki maddeler kısa ve öz olarak yazılmıştır, burada yazılmayan maddeler de mevcuttur ancak biz buraya önemli olan maddeleri yazmak istedik…. DEVAMINI OKU>>>> »

II. Mahmut Dönemi Reformları

II. Mahmut Dönemi Reformları

Yeniçeri ocağının kaldırıldı yerine Asakiri Mansurei Muhammediye adında ordu kuruldu, İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi, Askeri amaçlı ilk nüfus sayımını yapıyor, İlk muhtarlık teşkilatını kurdu, Müsadere sistemine son verdi böylece özel… DEVAMINI OKU>>>> »

Cumhuriyet dönemi Atatürk Devrimleri

Cumhuriyet dönemi Atatürk Devrimleri

Cumhuriyet’in yeni kurulduğu dönemlerde yapılan devrimler. 3 mart 1924 tarihinde; Halifelik kaldırılmuş, Feriye ve evkaf vekaleti kaldırılmış, Tevhid-i tedrisat kanunu ile eğitimin tek merkezden idare edilmesi kararlaştırılmıştır. 25 Kasım 1925 tarihinde… DEVAMINI OKU>>>> »

İlk TBMM Hükümeti

İlk TBMM Hükümeti

İlk TBMM önce kendi aralarından bir Kuvve-i İcrai-ye (yürütme gücü) oluşturulmasına karar vermiş ve 2 Mayıs 1920 tarihinde toplam 11 kişiden oluşan İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar kurulu) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu heyet,… DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlının son döneminde siyasal akımlar ve düşünce

Osmanlının son döneminde siyasal akımlar ve düşünce

Osmanlının son döneminde siyasal akımlar ve düşünceler. 19. Yüzyıl, imparatorlukların çatırdadığı ve ulusal birliklerini tamamlayan ülkelerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve bunun gibi sıkıntılarla karşı karşıya… DEVAMINI OKU>>>> »