Sarıçam ile karaçamı nasıl ayırt edebiliriz?

Sarıçam ile karaçamı nasıl ayırt edebiliriz? Araştırınız.
Sarıçam ve Karaçam’ı birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? İşte sarıçam ile karaçam arasındaki farklılıklar ve benzerlikler.

Sarıçam
Kör ve küt uçlu tomurcuklar vardır. Tomurcuk pullarının kenarları kirpiklidir ve tomurcuklar bol reçinelidir.

sarıçam
sarıçam

Karaçam
İri olan tomurcukların uçları sivri olup (uçları aniden sivrileşir), kaideleri geniştir. Tomurcukların bu özelliği Karaçamlar için karakteristiktir.

karaçam
karaçam

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir