Tugrul bey bağdat seferleri sonuçları

Tugrul beyin bagdat seferleri sonuçları maddeler halinde

Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanı olarak bilinen Tuğrul Bey, Oğuzların Kınık boyuna mensup olup Selçuk Bey’in torunudur.

-Abbasi halifeliğinin Şii Büveyhoğullarına karşı Selçuklulardan yardım istemesi üzerine Bağdat’a seferler düzenleyen Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının Abbasi halifeliği üzerindeki baskısına son vermiştir.
-Tuğrul Bey Abbasi halifesi tarafından “doğunun ve batının hükümdarı” ilan edilmiştir. Böylece İslam Dünyasında siyasi yetkiler Tuğrul Bey’e geçmiş, dini yetkiler ise halifede kalmıştır (laiklik uygulaması).
-Tuğrul Bey döneminde başkent önce Nişabur, daha sonra Rey şehri olmuştur.

Tuğrul Bey’in Bağdat Seferleri

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir