Tuğrul Bey’in Bağdat Seferleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti

tugrull bey
tuğrul bey

Tuğrul Bey’in Bağdat Seferleri 1055 -1060):

* Abbasi halifeliğinin Şii Büveyhoğullarına karşı Selçuklulardan yardım istemesi üzerine Bağdat’a seferler düzenleyen Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının Abbasi halifeliği üzerindeki baskısına son vermiştir.
* Tuğrul Bey Abbasi halifesi tarafından “doğunun ve batının hükümdarı” ilan edilmiştir. Böylece İslam Dünyasında siyasi yetkiler Tuğrul Bey’e geçmiş, dini yetkiler ise halifede kalmıştır (laiklik uygulaması).
* Tuğrul Bey döneminde başkent önce Nişabur, daha sonra Rey şehri olmuştur.

Etiketler: ~
2 Yorum var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir