Ansiklopedi

Antisemitizm Hakkında Bilgi

ANTİSEMİTİZM, Yahudi düşmanlı­ğı. Roma İmparatorluğu dönemin­de, isa’nın çarmıha gerilişinin öcü­nü almak amacıyla İskenderiye’de bir Yahudi katliamı düzenlendi.

Ortaçağ’da da Hıristiyan inancını her türlü Yahudi sızmasından korumak düşüncesiyle, Batı Avrupa’da bas­kılarla karşılaşan ve kovulan Ya­hudiler Doğu Avrupa’ya sığındılar. Toprak sahibi olamayan Yahudi­ler, faizle para vermek Hıristiyan-lara yasak olduğu için, faizcilik ya­parak kentlerde yerleştiler ve zen-ginleştiler.

Bu zenginlik, Hıristiyan-larda, Yahudilere karşı kin ve kıs­kançlığı daha da artırdı. Yahudi­ler özellikle XIX. yy’da ekonomik ve siyasi alanlarda önemli mevki­ler sağladılar. Bu durum Yahudi düşmanlığını giderek bir öğreti du­rumuna getirdi. Çarlık Rusya’sın­da ve Doğu Avrupa’da Yahudilere karşı pogrom adı verilen kanlı bas­kınlar düzenledi.

Antisemitizm en şiddetli biçimde 1933’te iktidara ge­len Hitler ve Nazi Partisi tarafın­dan uygulandı. Almanya’da ve Al­manların II. Dünya Savaşı’nda işgal ettikleri ülkelerde Yahudiler toplama kamplarında sistemli bir biçimde yok edildiler.

1933 ile 1945 arasında, çoğu polonyalı yahudi olmak üzere en az 6 milyon Avrupalı yahudi öldürüldü. Bugün bir çok ülkede Antisemitizm, yahudileri toplumsal planda soyutlama biçiminde görülmektedir. Antisemitizm, yayılmacı bir siyaset uygulayan İsrail’in politikasına karşı olmakla karıştırılmamalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir