Bilgi Bankası

2017 Sözleşmeli subay yazılı sınav soruları

Sözleşmeli subay başvurusu yapan adaylar ön başvuruları internet üzerinden tamamlamasının ardından, ön başvuru sonuçları açıklandı ve bazı adaylardan Halkbank şubelerine, atmlerinden yada İnternet bankacılığından 50 TL sınav ödemesi yapılması istendi. Adaylar parayı yatırdıktan sonra makbuzu saklamalıdır. Bazı bölümler ilk grupta çağrılırken, bazı bölümler ise çağrılmamıştır. Sınava çağrılmayan adaylar 2.3 gruplarda çağrılma ihtimalleri vardır. Takip edilmelidir. […]

Bilgi Bankası

Akdeniz bölgesinde bulunan doğal varlıklara örnekler

Akdeniz bölgesinde bulunan doğal varlıklara örnekler Akdeniz bölgesinde birbirinden güzel tarihi güzellikler ve doğal varlıklar bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinde bulunan bu doğal güzelliklerden bazıları şunlardır.   Olimpos kenti Aspendos Silifke- Cennet Cehennem Kız Kalesi Perge antik kenti Antalya’da Roma döneminden kalma tiyatro stadyum kent kapıları caddeler agora ve hamamlar Side antik kenti; Apollo Mabedi agora anıtsal […]

Bilgi Bankası

OSMANLI’DA MEDRESELERİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ

OSMANLI’DA MEDRESELERİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ Arapça “de.ra.se” fiilinden gelen “medrese” öğrenciler için ders okuma öğreten yer anlamına gelmektedir. Medreselerde, ders veren hocalara da müderris adı verilir. Medreselerin osmanlı’da bilimin gelişmesinde çok büyük etkisisinin olduğu bilinir. Sarf (mortofoloji), mantık, hadis, tefsir, adab-ı bahis, vaaz, belagat, kelam, hikmet, fıkıh, faraiz (miras hukuku), akaid (inanç esasları), usul-ü fıkıh, […]

Bilgi Bankası

OSMANLI’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDA BİLGİ

OSMANLI’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDA BİLGİ Eğitim ve öğretim, hiçbir devletin vazgeçemeyeceği bir mecburiyettir. Bununla beraber her devlet, vatandaşını kendi şartları, ihtiyaçları ve ileriye dönük hedeflerini göz önünde bulundurarak yetiştirmeye çalışır. Osmanlı Devleti de vatandaşlarını kendi durum ve şartlarına uygun bir şekilde yetiştirmeye gayret etmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için de çeşitli eğitim kurumları kurmuştur. Osmanlı’da […]

Ansiklopedi

Su kirliliğinin nedenleri, kentleşme ve sanayileşme açısından etkisi

SU KİRLİLİĞİ KAVRAMININ NEDENLERİNİ, KENTLEŞME VE SANAYİLEŞME BOYUTUNDA AÇIKLAYINIZ Su kirliliği ile su kaynaklarının kullanılmasını bozacak şekilde organik, inorganik, radyoaktif maddelerin suya karışmasını kastedilmektedir. Nedenleri: İnsan faaliyetleri sonucunda suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerdir. Yerleşim birimlerindeki kanalizasyon, katı atıklar ve endüstriden kaynaklanan katı ve sıvı atıklar tarımsal gübreler gibi birtakım faaliyetler su […]

Ansiklopedi

HAVA KİRLİLİĞİNİN HAYVAN, EŞYA, BİTKİ, ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

HAVA KİRLİLİĞİNİN HAYVAN, EŞYA, BİTKİ, ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bitkiler üzerinde olumsuz etkileri: Yaprak dokularının tahrip olması, yaprakların sararması, büyümenin yavaşlaması şeklinde hava kirliliği bitkiler üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Fabrikalardan ve kentlerden çıkan zehirli gazlar kirli bir hava katmanı oluşturmakta ve morötesi ışınların geçişini engellemekte bu da bitkiler üzerinde olumsuz etkiye neden olmaktadır. Kirlenen hava asit yağmurları […]

Ansiklopedi

Osmanlı Devletinde Kamu Personel Yönetimi

Osmanlı Devletinde Kamu Personel Yönetimi Osmanlı Devleti güçlü bir bürokrasiye dayanmaktaydı. Yönetim sistemi kısaca merkeziyetçi, mevzuatçı, gelenekçi ve memurluğa dayalı bir sistem olarak nitelenebilir. Osmanlı kamu bürokrasisi patrimonyel bürokrasinin özelliklerini taşımaktadır. Patrimonyol yönetimlerde meşruiyeti hükümdar temsil etmektedir. Hükümdar ülkenin yönetimini doğrudan kendisine bağlı bürokratlar aracılığıyla yürütür. Osmanlı kamu Bürokrasisi askeri ve sivil memurlardan oluşmaktadır. Klasik […]

Ansiklopedi

Kamuda insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar

KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1-İŞ ANALİZİ Bir örgütle personel tarafından yerine getirilen tüm işlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi iş analizi olarak kavramsallaştırılabilir. İş analizinin amaçları ve yararları nelerdir; İnsan kaynakları planlamasına yardımcı olmak, işe alma ve kararları verirken kullanılacak kesin ve açık kişilerle oluşturmak. İş performansını geliştirmek için mevcut olan ya da […]

Ansiklopedi

Devlet memurları kanununa göre memur ve Türk ceza kanununa göre memur

Devlet memurları kanununa göre memur ve Türk ceza kanununa göre memur DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMUR Devlet memurları kanununa göre mevcut kuruluş biçimlerine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ile görevlendirilenler bu kanuna uygulanmasında memur sayılır. TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE MEMUR 765 sayılı eski […]

Bilgi Bankası

Kamu görevlisi nedir, ne demektir, anlamı

GENİŞ ANLAMDA KAMU GÖREVLİSİ Çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılan ve hukuki durumları bir birinden farklı olan tüm görevlileri içine almaktadır. Geniş anlamda kamu görevlisi hizmete atanması, ücret durumu hizmetlere kalış süresi asli veya yardımcı hizmetlerde çalışmaları ve kendilerine uygulanana hukuk dalları bakımından çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir. DAR ANLAMDA KAMU GÖREVLİSİ Doktrinde kuramın anlam ve kapsamı konularında […]