Bilgi Bankası

2017 Sözleşmeli subay yazılı sınav soruları

Sözleşmeli subay başvurusu yapan adaylar ön başvuruları internet üzerinden tamamlamasının ardından, ön başvuru sonuçları açıklandı ve bazı adaylardan Halkbank şubelerine, atmlerinden yada İnternet bankacılığından 50 TL sınav ödemesi yapılması istendi. Adaylar parayı yatırdıktan sonra makbuzu saklamalıdır. Bazı bölümler ilk grupta çağrılırken, bazı bölümler ise çağrılmamıştır. Sınava çağrılmayan adaylar 2.3 gruplarda çağrılma ihtimalleri vardır. Takip edilmelidir. […]

Bilgi Bankası

Akdeniz bölgesinde bulunan doğal varlıklara örnekler

Akdeniz bölgesinde bulunan doğal varlıklara örnekler Akdeniz bölgesinde birbirinden güzel tarihi güzellikler ve doğal varlıklar bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinde bulunan bu doğal güzelliklerden bazıları şunlardır.   Olimpos kenti Aspendos Silifke- Cennet Cehennem Kız Kalesi Perge antik kenti Antalya’da Roma döneminden kalma tiyatro stadyum kent kapıları caddeler agora ve hamamlar Side antik kenti; Apollo Mabedi agora anıtsal […]

Bilgi Bankası

OSMANLI’DA MEDRESELERİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ

OSMANLI’DA MEDRESELERİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ Arapça “de.ra.se” fiilinden gelen “medrese” öğrenciler için ders okuma öğreten yer anlamına gelmektedir. Medreselerde, ders veren hocalara da müderris adı verilir. Medreselerin osmanlı’da bilimin gelişmesinde çok büyük etkisisinin olduğu bilinir. Sarf (mortofoloji), mantık, hadis, tefsir, adab-ı bahis, vaaz, belagat, kelam, hikmet, fıkıh, faraiz (miras hukuku), akaid (inanç esasları), usul-ü fıkıh, […]

Bilgi Bankası

OSMANLI’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDA BİLGİ

OSMANLI’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDA BİLGİ Eğitim ve öğretim, hiçbir devletin vazgeçemeyeceği bir mecburiyettir. Bununla beraber her devlet, vatandaşını kendi şartları, ihtiyaçları ve ileriye dönük hedeflerini göz önünde bulundurarak yetiştirmeye çalışır. Osmanlı Devleti de vatandaşlarını kendi durum ve şartlarına uygun bir şekilde yetiştirmeye gayret etmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için de çeşitli eğitim kurumları kurmuştur. Osmanlı’da […]

Bilgi Bankası

Kamu görevlisi nedir, ne demektir, anlamı

GENİŞ ANLAMDA KAMU GÖREVLİSİ Çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılan ve hukuki durumları bir birinden farklı olan tüm görevlileri içine almaktadır. Geniş anlamda kamu görevlisi hizmete atanması, ücret durumu hizmetlere kalış süresi asli veya yardımcı hizmetlerde çalışmaları ve kendilerine uygulanana hukuk dalları bakımından çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir. DAR ANLAMDA KAMU GÖREVLİSİ Doktrinde kuramın anlam ve kapsamı konularında […]

Bilgi Bankası

Mahalli idare birlikleri kuruluşu, meclisi, encümeni, birlik çeşitleri

MAHALLİ İDARELER BİRLİKLERİNİN KURULUŞUNU, BİRLİK MECLİSİNİN YAPISINI VE TOPLANTISINI, BİRLİK ENCÜMENİNİ AÇIKLAYARAK BİRLİK KANUNDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN BİRLİK ÇEŞİTLERİNİ YAZINIZ. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulu’nun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile ilişkileri kanunla düzenlenmiştir. Bu idare görevleri ile ilgili ve orantılı […]

Bilgi Bankası

Selçuklular döneminde bilimsel çalışmalar

Selçuklular dönemi boyunca Anadolu’da zengin bir bilimsel faaliyet ortamı olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yayınlanan ilmi eserlerin büyük çoğunluğu astronomi, tıp, matematik gibi pozitif bilimlerle ilgilidir. Türkiye Selçukluları Döneminde devlet adamlarının tabiat bilimlerine ve felsefeye ilgi duymaları, bilim adamlarını bu alanda eserler vermeye ve fikir üretmeye yönlendirmiştir. O dönemlerde Anadolu’ya gelip Kayseri’ye yerleşen Ömer bin Muhammed […]

Bilgi Bankası

Osmanlı Öncesi Orta Asya’da Bilim

İslam dininin kabulünden önce, Orta Asya’da yasayan Türklerin hayatında sağlık ve tıp konulan inanç sistemlerinin içinde bir yere sahipti. Tüm eski topluluklarda olduğu gibi, eski Türklerde de tıp anlayışı büyüsel uygulamalardan başlayıp türlü deneylere kadar uzanıyordu. Tedavi yöntemlerinin başında büyüsel tedaviler uygulayan, “kam” ya da “baksı” denen şamanlar gelmekteydi. İkincisi ise “Otacı”, “emçi” ya da […]

Bilgi Bankası

Aseton Nedir Özellikleri

ASETON, uçucu, kolayca alev alan, eter kokusunda renksiz sıvı; 2- Propa-non, dimetil keton. Kimyasal formülü: CHfOCH3. Molekül ağırlığı: 58.08, erime noktası: -94°C, kaynama noktası: 56.5°C, özgülağırlığı: 0.788, tutuşma noktası: -20″C. Su, etanol ve eterde her oranda karışır. KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Ketonların kendine özgü tüm reaksiyon­larını verir. İndirgenmesi durumunda kendisine karşılık olan izopropil alkol ele geçer. Baryum […]

Bilgi Bankası

Çay en çok hangi bölgede yetişir

Çay en çok hangi bölgede yetişir, çay hakkında bilgi, çay neden sadece karadenizde yetişir, çayın yetişmesi için iklim şartları. ÇAY Çay her mevsim aşırı ve bol yağış isteyen bir bitkidir. Yani çay üretimi yapılabilmesi için her mevsim bol yağış gerekmektedir. Çay’ın ana vatanına baktığımızda Güney Doğu , Asya ülkelerini görmekteyiz. Güney Doğu, Asya ülkelerinde Muson […]