Cevaplanan Ödevler Dini Konular

Sınavda okunacak dualar hayırları ve yararları

Sınavda okunacak dualar hayırları ve yararları hakkında bilgi. Sınava girmeden önce okunması gereken dualar nelerdir? Sınavdan önce bu duaları okursak sınavda bize ne gibi faydalar sağlar işte bu gibi soruların cevaplarını bulabilmek için sınavda okumanız gereken dualar aşağıda yer almıştır. Sınava girmeden önce bu duaları okursanız, sınavda bilmediklerinizi hatırlar, çalışıp ama unuttuğunuz yerleri anımsarsınız. Sınavda […]

Cevaplanan Ödevler Dini Konular

Malın Kaçta Kaçı Zekat Verilir, Zekat Miktarı Nasıl Hesaplanır

Malın Kaçta Kaçı Zekat Verilir, Zekat Miktarı Nasıl Hesaplanır Soru : Zekat vericek kişiler malının kaçta kaçını zekat vermelidir? Cevaplandı : Her Müslüman bireyin zekat vermesi İslam’ın emirlerinden birisidir. Maddi durumu olan her birey zekat vermekle yükümlüdür. Zekat miktarları hesaplanırken birtakım kurallar dikkate alınır. Müslüman olan, aklı başında olan, ergenlik çağına ulaşan, asli ihtiyaçlarından fazla […]

Dini Konular

Muaviye Dönemi Nedir Kimdir Hakkında Bilgi

MUÂVİYE I, Emevi Devleti’nin kuru­cusu (Mekke 610 ? – Şam 680). Kureyş kabilesindedir. Babası Ebû Süfyan’dır. Mekke’nin Müslümanlarca alındığı Hic­retin yedinci yılında babasıyla birlikte Müslüman oldu. Bundan sonra Hz. Mu­hammet’in yanında bulundu ve onun va­hiy katipliğini yaptı. Ebubekir’in halifeli­ği döneminde kardeşi Yezid ile birlikte Suriye’ye giden ordularda görev aldı. Şam valisi olan kardeş Yezid’in ölümü […]

Dini Konular

İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi önemli gelişmeleri

İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi önemli gelişmeleri. İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi önemli gelişmeleri Bu dönemde yaşanan önemli gelişmeler ve savaşları bu başlıkta bulabilirsiniz. 610 yılında Hz. Muhammed’e peygamberlik görevinin verilmesi ile birlikte, Müslümanlara karşı olan baskı ve şiddet artmaya başlamıştır ve bu baskı ve şiddetten kurtulmak isteyen Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. […]

Dini Konular

Dinimizce anne babanın çocuklarına karşı vazifeleri

Dinimizce anne babanın çocuklarına karşı vazifeleri, görevleri nelerdir? Çocuklar dünyaya geldiğinde saf, temiz, pak bir şekildedir. Anne ve babalar çocuklarını nasıl yetiştirirse, çocuğa ne verirse çocuk da ona göre şekillenecek ve çocuklar hayata anne ve babanın öğrettiği pencereden bakacaktır. Dinimiz çocuklara ve anne babalara bazı öğütler vermiştir, anne ve babaların çocuklarına güzel bir isim koymaları […]

Dini Konular

Peygamberimizin çevre temizliğine verdiği önem

Peygamberimizin çevre temizliğine verdiği önem, peygamberimiz çevre temizliğine nasıl önem verirdi? Temizlik kavramı İslam dünyası için önemli bir kavramdır, Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de bile bununla ilgili temizliğin önemi hakkında hadisler ile yüce yaradan kullarını bu konuda uyarmakta, temizliğin önemini vurgulamaktadır. Peygamber efendimizin hayatına baktığımızda maddi ve manevi açıdan insanların en temiziydi. Temizliğin imanın yarısı olduğunu […]

Dini Konular

Bilgiye hangi yollarla nasıl ulaşılır?

Bilgiye hangi yollarla nasıl ulaşılır? Kuran-ı Kerim’e göre İnsan kendini tanıyarak, varlık sebebini düşünerek aklını kullanarak doğru bilgiye ulaşır. İnsanlar bilgiye ulaşmak için eski çağlarda bunu çok zor şartlarda gerçekleştirse de günümüzde artık iletişimin küresel hale gelmesi ile çok daha farklı bir boyut kazanmıştır. Gelecekte daha da ileri bir düzeye geleceğinden şüphe yoktur, ancak bukadar hızlı şekilde […]

Dini Konular

İnsanın aklını kullanması ile toplumun gelişmesi ve kalkınması arasında nasıl bir ilişki vardır?

İnsanın aklını kullanması ile toplumun gelişmesi ve kalkınması arasında nasıl bir ilişki vardır? İnsan + Akıl = Değerli bir varlık , Akıl + çalışmak = Toplumun gelişmesi ve kalkınması İnsanlar akılları sayesinde insandır, insanı insan yapan en değerli özelliktir akıl, düşünebilme yetisi, geleceği planlama yetisi sadece insanlara bahşedilmiştir. İnsanlar akıllarını kullanarak toplumları geceleğe taşıyabilir, önemli […]

Dini Konular

Aklın insan hayatındaki rolü nedir

Aklın insan hayatındaki rolü nedir? Akıl insanları insan yapan en önemli değerdir. İnsanlar bugün gelecek planları yapabiliyor, toplumda farklı kurallar çerçevesinde düzenli bir hayat yaşayabiliyorsa bunu akılları sayesinde başarmışlardır. Akıl bu yüzden insanların gelişmesi için önemlidir. İnsanlar akılları sayesinde doğadaki varlıklardan, Allah’ın yarattıklarından feyz alarak teknolojik gelişmeler üretir, planlar, geliştirir ve üretir. Allah’ın yaratmış olduğu […]

Dini Konular

Akıllı bir varlık olmak insana ne gibi yararlar sağlamıştır

Akıllı bir varlık olmak insana ne gibi yararlar sağlamıştır? Açıklayınız. İnsan dünya üzerinde yaşayan canlılar içinde en akıllısı  olarak bilinmektedir, insan aklı sayesinde gelecek planları yapar, yarınını daha iyi yaşamak adına birtakım adımlar atar ve akıllık bir varlık olmanın avantajlarını kullanır. İnsanlar akılları sayesinde hem kendilerine hemde çevresini güzelleştiren, insanlara ve topluma, vatanına, yaşadığı yere […]