Coğrafya

Basınç farkları rüzgarın şiddetini nasıl etkiler

Basınç farkları rüzgarın şiddetini nasıl etkiler. Basınç farkları rüzgarları oluşturan temel faktörlerdir. Rüzgarların şiddeti buna bağlıdır, basınç farkları artması rüzgarın şiddetini artırırken bu basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça ise rüzgarların şiddetinde azalma gözlemlenir. Türkiye’de İzlanda dinamik alçak basıncı, Sibirya termik yüksek basıncı, Asor dinamik yüksek basıncı, Basra termik alçak basıncı gibi basınç merkezleri görülür. Rüzgarın […]

Coğrafya

Eski uygarlıkların insanlığa katkıları nelerdir

Eski uygarlıkların insanlığa katkıları nelerdir? Eski uygarlıklar insanların gelişiminde nasıl katkı sağlar. Eskiden yaşamış olan insanlar, devletler, uygarlıklar insanların yaşamı ve gelişimi üzerinde etkisi oldukça büyüktür. İnsanlar bu eski çağlardaki insanların yaşamlarına bakarak zaman zaman ders alıp, zaman zaman onların kullandıkları eşyalar, ekipmanlar, silah aletleri, savaş taktikleri gibi çeşitli şekillerde onların yaşamlarından faydalanarak, neler yapıp […]

Coğrafya

Sel oluşumunda hangi coğrafik özellikler etkilidir?

Sel oluşumunda hangi coğrafik özellikler etkilidir? Sel oluşumu pek çok bölgemizde görülebilir ancak bunlardan en çok görüleni yağışların bol miktarda olduğu, daha çok engebeli arazilerin çok olması ve fazla yağış almasıyla ilgili bir durumdur. Sel ülkemizde en çok görülen doğal afet olarak bilinir. Sel, yağmurun aşırı yağdığı alanlarda yada karların hızlıca erimesi sonucu, bir yerin […]

Coğrafya

İnsanın doğadan yararlanma şekillerinin olumlu ve olumsuz sonuçları

İnsanın doğadan yararlanma şekillerinin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? İnsanlar özellike sanayi devriminden sonra doğayı tabiri caizse hunharca katletmeye başlamışlardır. Fabrikaların bacalarına takılması gereken filtreler takılmadan üretim yapılmakta ve hava kirliliği gittikçe artmaktadır. Bu ve bunun gibi pek çok sorunlar sanayi devrimi ile birlikte baş göstermeye başlamıştır. İnsanlar doğadan yararlanırken kendi çıkarlarını düşünüp doğayı hiçe […]

Coğrafya

Coğrafi özellikler nüfus yoğunluğunu nasıl etkiler

Coğrafi özellikler nüfus yoğunluğunu nasıl etkiler Coğrafi özelliklerin ve iklim koşullarının nüfus yoğunluğu üzerinde etkisi oldukça büyüktür. Tarihte ilk insanlardan bugüne sürekli olarak insanlar sulak alanlarda ve düz araziler çevresini yerleşim yeri olarak benimsemişlerdir. Coğrafi özellikler ve iklim koşulları bu bağlamda insanların nüfuslanmasına, nüfus yoğunluklarının doğal veya yapay şekilde artmasına ortam hazırlamıştır. Sonuç olarak insanlar […]

Coğrafya

Ülkemizde çığ en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir

Ülkemizde çığ en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir, bunun sebebi nedir? Ülkemizde çığ olaylarının Doğu Anadolu bölgesinde daha fazla olduğu istatistiklere yansımaktadır, bunun en temel nedeni bu bölgenin yükseltisinin fazla olmasından dolayı aşırı kar yağışlarının hakim olmasından kaynaklanmaktadır. Kar yağışları fazla olunca, dolayısıyla dik yamaçların ve dağların da fazla olmasından dolayı kar birikerek en ufak bir […]

Coğrafya

İzmit, Ceyhan, Bingöl ve Van kaçıncı deprem bölgesinde yer almaktadır

İzmit, Ceyhan, Bingöl ve Van kaçıncı deprem bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde bazı bölgeler ve bazı şehirler 1. deprem kuşağında yer almaktadır, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların depremden önce çeşitli önlemler almaları gerekmektedir, evlerindeki eşyalarını sabitlemeleri, deprem çantası bulundurmaları gibi zorunlu birtakım önlemler alarak depremin oluşturacağı can ve mal kaybını en aza indirebilirler. İzmit 1. deprem bölgesi, […]

Coğrafya

Türkiye’de neden buzullar görülmez?

Türkiye’de neden buzullar görülmez? Türkiye’nin matematik konumundan dolayı buzulların etkisi oldukça azdır, ülkemiz 4 mevsim yaşayan orta kuşak bölgesinde yer almaktadır bu yüzden buzullar yüksek dağların zirveleri hariç başka bir yerde görülmezler. Bizdeki buzullar yüksek dağların zirvelerinde takke şeklinde yer almaktadır, bunlara da takke buzulu adı verilir.Ülkemizde ortalama 2500 metrenin üzerindeki dağların zirvelerinde buzullar yer […]

Coğrafya

Dağların oluşumu (Orojenik ve Volkanik Dağlar)

Dağların oluşumu (Orojenik ve Volkanik Dağlar) nasıl oluşmuştur, Türkiye’deki dağların oluşumları. Türkiye’deki dağların oluşumlarına baktığımızda 2 şekilde dağ oluşumu vardır ilki Orojenez sonucunda oluşan dağlar Orojenik Dağlar, Volkanizma sonucunda oluşan dağlar Volkanik Dağlar. Şimdi bu iki ana başlıkta dağların oluşumlarını kısaca inceleyelim. Orojenez İki yan basınca mağruz kalan kıtanın tamamen iç yapısına bağlı olarak şekil […]

Coğrafya

Jeolojik Dönemler ve Oluşumlar

I. Jeolojik dönem Zonguldak ve çevresi taş kömürü oluşumları, II. Jeoojik dönem Tortul tabakalar ve peneplen yapısı oluşmaya başlıyor. III. Jeolojik Dönem Alp – Himalaya Dağ sistemi Orojenezi oluşuyor. Alp Himalaya oluşumunun yanında II. Jeolojik dönemde oluşan tortul tabakalar Jips, tuz, bor, linyit gibi oluşumlara dönüşüyor. IV. Jeolojik Dönem Egeid denen kara parçası çöküyor, Çanakkale ve […]