Cevaplanan Ödevler Tarih

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Niçin Yapılmıştır

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Niçin Yapılmıştır ? Bu kanun eğitim birliği anlamına gelmektedir. TBMM tarafından 3 mart 1924 tarihinde kabul edilmiş kanundur. Bu değişiklikle birlikte ülke içindeki tüm okullar, eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu kanun ile birlikte eğitim kurumları tek bir merkezden yönetilmeye başlandı ve eğitimde çokbaşlılık ortadan kaldırılmış oldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanması […]

Tarih

Genç Osmanlılar (Jön Türkler) Hakkında Bilgi

Genç Osmanlılar (Yeni Osmanlılar)  hakkında kısaca bilgi. Abdülaziz döneminde ülkenin durumundan şikayetçi muhalif bir grup olarak ortaya çıkmıştır. Genç Osmanlılar, Osmanlı için en doğru yönetim tarzı olan meşrutiyeti getirmek için çalışmışlardır. Padişahın artan sıkı yönetiminden bunalıp bir plan hazırlamışlar bu plan ile meclis basılacak ve Kanuni esasi ilan edilecektir. Ancak plan işe yaramıyor ve yurt […]

Tarih

31 Mart Vakası Nedir? Kısaca

31 mart vakası nedir kısaca bilgi. 6 nisan 1909’da Hasan Fehmi Bey’in Galata’da öldürülmesi ittihatçılara mal oluyor. 13 Nisan 1909 ‘da ayaklanma çıkıyor. 12 Nisan gecesi Taksim kışlasında askerlerden en yüksek rütbeli çavuşlar subaylara karşı ayaklanarak Meclis-i mebusan’a gidiyorlar. Bunlar Hüseyin Hılmi Paşa’nın istifasını istiyorlar. Çünkü hükümetin meşru olmadığı ve baskıcı olduğunu savunuyorlar. Bunun sonucunda […]

Tarih

Köy Enstitüleri nedir? Nerede Kuruldu? Nezaman Kaldırıldı

Köy Enstitüleri nedir? Neden Kuruldu? Nezaman Kaldırıldı. Köylünün eğitimini amaçlayan ve köylerin kalkınmasını hedef edinen Köy Enstitüleri, MEB Hasan Ali Yücel’in desteğiyle 20 yerde kuruldu. Kurulan yerler ;Akçadağ, Aksu, Akpınar, Arifiye, Beşikdüzü, Cilavuz, Çifteleri Dicle, Düziçi, Gölköy, Gönen Hasanoğulları, İvriz, Kepirtepe, Kızılçullu, Ortaklar, Pmukpınar, Pazarören, Pulur ve Savaştepe’de kurulmuştur. İsmail Hakkı Tonguç ise enstitülerden sorumlu […]

Tarih

Halkevleri neden kuruldu kısaca

Halkevleri neden kuruldu kısaca, nezaman kuruldu, nezaman kapatıldı? Halkevleri  19 şubat 1932 yılında kurulmuştur. Halkevlerinin kuruluş gerekçesi, CHF prensiplerinin yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir. Kuşkusuz bu prensipler, Atatürk ilke ve devrimlerinden oluşmaktaydı. CHP 1935 yılında yayınladığı bir kitapta, halkevlerinin kuruluş gerekçesini; devrimlerimizi halkın ruhuna sindirecektik” ifadesiyle özetlemiştir. Öyle anlaşılıyor ki halkevleri, Atatürk ilkelerini yayma veya daha doğru bir […]

Tarih

Şeyh Sait Ayaklanması Nedir? Özeti, Sonuçları

Şeyh Sait Ayaklanması Nedir? Özeti, Sonuçları. Şeyh sait ayaklanması Türk siyasal yaşamının önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayaklanma, Tek parti iktidarına muhalefetin güç kazanmaya başladığı bir dönemde patlamış, hem başlı başına bir muhalefet odağı olması yönüyle hem de diğer muhalif unsurların kendisiyle ilişkilendirilmesi nedeniyle etkisini hissettirmiştir. Şeyh sait ayaklanması’nı doğuran nedenlerin neler olduğu konusu tartışmalıdır […]

Tarih

İstiklal mahkemeleri nezaman, hangi illerde kuruldu

İstiklal mahkemeleri nezaman, hangi illerde kuruldu? İstiklal mahkemelerinin görevi nedir? TBMM 29 Nisan 1920 tarihinde, ülkedeki asayişi bozanlara yönelik olarak Hıyanet -i Vataniye Kanunu çıkarmıştı. Ancak bu kanunla istenilen amaca ulaşılamaması, yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğurmuştur. Bu çerçevede, 11 Eylül 1920 tarihinde Firariler hakkında kanun çıkarılmıştır. Kanun, istiklal mahkemelerinin oluşturulmasını öngörmüştür. Hemen ardından; Ankara, […]

Tarih

Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti

Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti, kurtuluş savaşı hakkında kısaca bilgi. Çok ağır şartlar içeren mondros ateşkes antlaşmasının yarattığı ortamdan memnun kalmayan vatanseverler yurt çapında işgale karşı direnişe geçmek amacıyla örgütlenmeye başlamışlardır. Bu örgütleri bir araya getirecek karizmatik lider eksikliği ise, 19 mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Mustafa Kemal ile giderilecektir. Edirne’den Kars’a, İstanbul’dan […]

Tarih

Osmanlı devlet yapısında bozulmalar ve ıslahat çabaları

Osmanlı Devlet yapısında bozulmalar ve ıslahat çabaları 1- Islahat sürecinin başlaması Fetihlerin durması, ticaret yollarının değişmesi ve Avrupa ulus devletlerinin kurulmaya başlamasıyla ortaya çıkan yeni durumlar gibi dışsal nedenler yanında, devletin kurumsal yapısında bozulmalar dikkat çekmeye başlar. 16. yy sonundan itibaren benzerlerine sıkça rastlanan, devletin içinde bulunduğu durumu, bozuklukları tespit eden ve çözüm önerilerini sıralayan; […]

Tarih

Gök Tanrı ve Kut Anlayışı

Devleti yöneten kişiler Gök Tanrının yerdeki temsilcileridir, bu inanç hakimdir. Devletin başındaki kişi çok güçlü bir otoriteye sahiptir. Batıda mutlak monarşi vardı (astığı astık kestiği kestik ) Türklerde siyaset anlayışına göre yönetici adalete yöneten bir kişi olmalıdır. Bu da hiçbir zaman mutlak monarşinin kabul görmediğinin kanıtıdır. Bizde ise sınırlandırılmış monarşi hakimdi, devlet başkanı adaletle hükmetmekle […]