Sosyal Bilgiler

Olgu ve görüş arasındaki farklar

Olgu ve görüş arasındaki farklar nelerdir, olgu ve görüş cümleleri nelerdir. Olgu ve görüş cümleleri nelerdir? Olgu ve görüş cümleleri arasındaki farklılıklar şu şekildedir; -Görüş kişiden kişiye değişebilir iken, olgu herkes için aynıdır. -Olgu ispatlanmış kesin bilgiler iken, görüş kesin değildir kişiye göre değişir deney yapılamaz. -Olgu kesinlik bildirir, görüş ise kişiye göre bence ile […]

Sosyal Bilgiler

Kamuoyu, genel yönetimin çalışmalarını nasıl etkiler

Kamuoyu, genel yönetimin çalışmalarını nasıl etkiler Genel yönetimin çalışmaları kamuoyunun istekleri, arzuları neticesinde şekillenir. Zaman zaman bunun dışına çıkılıyor olabilir, yani halk istemeden de halka faydalı bir işlem veya uygulama yürürlüğe girebilir ancak genel anlamda halkın onayıyla genel yönetim çalışmalarını yürütür, hatta halkın isteklerini göz önünde bulundurarak halkın istekleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Böylece genel yönetim […]

Cevaplanan Ödevler Genel Sosyal Bilgiler

Kösedağ Savaşı hakkında bilgi

Kösedağ savaşı hakkında bilgi, kösedağ savaşı nedenleri sonuçları, kösedağ savaşı sonunda ne olmuştur. 1240 yılları dönemi, bu dönemde Dünya’nın her yerinde Moğol istilası kendini hissettiriyordu. Sadece Anadolu, bu dönemde Moğol istilasından korunmaktaydı. Anadolu’da hükümdar Alaeddin Keykubat idi, Moğollar hükümdardan çekindikleri için saldıramıyorlardı. Alaeddin Keykubat öldü yerine, oğlu Gıyasettin keyhüsrev geçti. Moğollar bunu fırsat bilerek, tecrübesiz […]

Sosyal Bilgiler

Gürültü kirliliği nedir, denetii hakkında bilgi

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ TANIM VE DENETİMİ HAKKINDA BİLGİ Gürültü, istenmeyen ve dinleyene anlam ifade etmeyen ses olarak tanımlanır. Gürültü kirliliği etmenleri: Trafik, sanayi, inşat, eğlence merkezleri, yerleşim alanları, havaalanı vs. gibi yerler gürültü kirliliği oluşturur. Gürültü insanları psikolojik ve fiziksel, fizyolojik olarak etkilemektedir. Denetim: Gürültü kirliliğine karşı 3 şekilde önlem alınır. 1)Kaynaktan çıkan sesin şiddeti düşürülür. […]

Sosyal Bilgiler

Hava kirliliğinin nedenleri ve sonuçları

HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI Hava kirliliğinin en temel nedeni kentleşme ve endüstrileşmedir. Kentleşmenin getirdiği hava kirliliği nüfus yoğunluğunu kentlerdeki ısıtma sisteminde kullanılan yakıt türleri ulaşım araçlarının artması şeklinde sıralanabilir. Endüstrileşmenin getirdiği hava kirliliği ise, endüstri kuruluşlarının yanlış yerde kurulması yeterli teknik önlemler alınmadan havaya bırakılması hava kirliliği üzerinde endüstrinin etkisidir. Az gelişmiş ya da […]

Sosyal Bilgiler

Çevre kirliliğinin çeşitleri nelerdir

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÇEŞİTLERİ Hava, su toprak ve ses kirliliği olarak çeşitlere ayrılır. Hava Kirliliği: Canlılar için havanın yaşamsal önemi vardır, kentleşme ve sanayileşme hava kirliilğini artıran önemli etkenlerdendir. Araçların egzosundan çıkan gazlar sanayiden havaya bırakılan zehirli gazlar havayı kirletmektedir. Su kirliliği: Türlü insan faaliyetleri sonucunda su kirliliği ortaya çıkmaktadır. Endüstrinin yaygınlaşması su kirliliğini artıran bir […]

Sosyal Bilgiler

Çevre, Ekoloji, Çevre Kirliliği hakkında bilgi

Çevre, ekoloji, çevre kirliliği, çevre sorunlarının sebepleri hakkında kısaca bilgi. Çevre : Çevreyi tanımlamak için bir çok farklı cümleler kurulabilir. “kişinin içinde bulunduğu ortam şeklinde açıklanabilirken” toplum bilimi açısından “hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörleri bütünlüğü” şeklinde de açıklanabilir. Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Çevre Kirliliği: İnsanların […]

Sosyal Bilgiler

Yasaların toplumsal yaşam için önemi nedir?

Yasaların toplumsal yaşam için önemi nedir? Toplumdaki temel işleyişi, insanların nasıl yaşamaları gerektiği, toplumdaki bireylerin daha özgür daha konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için toplumsal ve hukuksal normlara ihtiyaç vardır. Yasalar bizim toplumdaki davranışlarımızı, bireylere, kurumlara karşı olan davranışlarımızın tümünü belirlemektedir, bu yüzden yasalar vardır ve yasalar toplumda daha rahat yaşayabilmek, haksızlar haklılar karşısında hakkını arayabilmek için […]

Sosyal Bilgiler

Sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatımıza ne gibi katkıları olmaktadır?

Sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatımıza ne gibi katkıları olmaktadır? Sivil toplum kuruluşları ülkenin gelişmişliğini, insanların sosyal olup olmadığını, insanların örgütlenebilmeleri gibi kar amacı gütmeden işleyişini sürdüren kuruluşlara verilen isimdir. Bu kuruluşlar ülkenin gelişmişlik düzeyini de aynı zamanda gösterir, ABD’de insanlar birden fazla STK’ya üye olurken ülkemizde bu oran oldukça düşüktür. STK’lar insanlara pek çok alanda faydalı […]