Tarih

Menemen (kubilay) olayı nedir kısaca

Menemen olayı nedir kısaca, kubilay olayı nedir, menemen ayaklanması, derviş mehmet ayaklanması. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasından sonra derviş mehmet ve yandaşlarının şeriat isteği üzerine İzmir’in Menemen ilçesinde başlatılmış olan bir isyandır. Bu isyanı çıkartanlar yani Derviş Mehmet ve yandaşları SCF kapatılmasını bahane ederek İzmir’in Menemen ilçesinde isyan başlatmıştır. Temelinde Atatürk’ün inkilaplarını kabul etmemeleri,  şeriat istemeleri, halifeliğe […]

Tarih

Mustafa Kemal Atatürk’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal Atatürk’e Suikast Girişimi hakkında kısaca bilgi, Atatürk’e İzmir’de suikast girişimini kim yaptı. Cumhuriyet karşıtları ve eski rejim taraftarları Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmak için girişimde bulunmuşlardı. Eğer Mustafa Kemal’i öldürürlerse Mustafa Kemal’in inkilaplarını sona ereceğini savunuyorlardı. Atatürk’ün İzmir’e gezi yapacağını haberini almışlar ve Suikast i İzmir’de yapmak için planlamışlardı. Mustafa Kemal’e suikast girişimini planlayanların […]

Tarih

Büyük selçuklu devleti ile gazneliler arasındaki ilişki

Büyük selçuklu devleti ile gazneliler arasındaki ilişki Büyük selçuklu devleti ile Gaznelilier arasında Dandanakan savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşta Büyük selçuklu devleti bir taraf Gazeneliler ise diğer tarafı oluşturmaktadır. Dandanakan savaşının önemi de dolayısıyla bu iki devlet için büyüktür. Savaş sonunda Gazneliler devleti yıkılırken, Büyük selçuklu devleti kurulacaktır. İki devlet arasındaki ilişki birinin sona ermesi ve […]

Tarih

Yavuz Sultan Selim Dönemi kısaca bilgi

Yavuz Sultan Selim Dönemi hakkında kısaca bilgi. Osmanlı Devleti’nin II. Beyazıt’dan sonra Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yavuz sultan selim oldukça sert bir kişiliğe sahiptir. Ömrünü atın üzerinde savaş yaparak geçirmiş bir Osmanlı Padişahıdır. Yavuz sultan selim yeniçeriler tarafından da oldukça sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahiptir. Osmanlı tahtına geçtikten sonra Doğu Anadolu topraklarında Safevi devleti […]

Tarih

II.(2.) Bayezid dönemi fetihleri

2. bayezid dönemi fetihleri, II. beyazıt döneminde önemli olayları maddeler halinde. Fatih Sultan Mehmet’in vefatı üzerine iki oğlu arasında tahta kavgası başlamış, 2. Bayezid ile kardeşi Cem sultan arasındaki mücadeleyi II. Bayezid kazanıp Osmanlı tahtına geçmiştir. Bu olayla birlikte Cem sultan olayı ortaya çıkmıştır. Osmanlı sınırları bu dönemde fazla genişlememiştir. Bunun 2 temel sebebi vardır. Birincisi […]

Tarih

Fatih döneminde alınan yerler nerelerdir

Fatih döneminde alınan yerler nerelerdir, fatih döneminde alınan adalar. İstanbul başta olmak üzere diğer yerler nelerdir ? Fatih’in Anadolu’da aldığı yerleri bu yazıda inceleyeceğiz. Trabzon, o dönemde Trabzon’da Trabzon Rum imparatorluğu vardı bu devlete Fatih son vermiştir. Sinop, Amasra, Konya, Erzincan gibi yerleri de almıştır. Fatih döneminde balkanlarda da fetihler yapılarak topraklar batı yönünde de […]

Tarih

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri kısaca

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri kısaca nelerdir, divanı hümayunda görevli olan üyeler ve görevleri hakkında bilgi. Divan nedir: Günümüzde kısaca meclis anlamına gelir, osmanlı döneminde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Vezir-i Azam (Sadrazam) : Vezirlerin kıdem olarak en büyüğü olup, padişahın mutlak vekilidir. Padişah olmadığı zamanlar onun yerine bakabilen kişidir, […]

Tarih

İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi

İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi hakkında kısaca bilgi. İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Doğmadan önce babası Abdullah’ı küçük yaşta iken ise, annesi Amine’yi kaybetmiştir. Küçük yaşta babası ve annesini kaybetmesinin ardından önce dedesi Abdülmüttalip’in yanında yetişmeye başlayacak, ancak dedesinin ölümüyle birlikte bu kez amcası […]

Tarih

İslamiyet öncesi Arap yarımadası genel durumu

İslamiyet öncesi Arap yarımadası genel durumu hakkında kısaca bilgi. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasının Genel Durumu Arap yarımadasında Anadolu coğrafyasının hemen güneyinde, Mısır’ın doğusunda, Kızıldeniz ile Basra körfezinin arasında bulunan kısma Arap yarımadası adı verilmektedir. İslamiyetin doğup yayıldığı yer Arap yarımadasıdır. Bizim için önemli olan İslamiyet öncesi Arap yarımadasının genel durumudur. İslamiyet öncesi Arap yarımadasında güçlüler […]

Tarih

Abbasiler dönemi hakkında bilgi kısaca

Abbasiler dönemi hakkında bilgi kısaca, Abbasiler dönemi önemli olayları, Abbasiler döneminde ne olmuştur. ABBASİLER Abbasiler Emevilerin aksine daha hoşgörülü bir politika uygulamışlar ve tüm müslümanlara eşit davranmışlardır. Emevilerin uygulamış olduğu arap milliyetçiliğini uygulamamış Mevali politikasına son verip tüm insanlara hoşgörülü davranmış, Abbasilerin bu politikası diğer milletlerin Abbasilere bağlanmasına ona iyi davranmasına ve uzun ömürlü olmasını […]