Tarih

İslamiyetten Önce Eski Türklerde Yazı, Dil ve Edebiyat Hakkında Bilgi

tarihİslamiyetten Önce Eski Türklerde Yazı, Dil ve Edebiyat Hakkında Bilgi
Yazı : Uygur, Göktürk, Soğud, Kiril, Latin, Arap yazılarını kullanmışlardır.

Destanlar
Asya Hun devleti Oğuz Kağan Destanını,
İskitler Devleti : Su ve Alper Tunga Destanını,
Göktürk Devleti : Bozkurt ve Ergenekon destanını,
Uygurlar Devleti : Göç ve Türeyiş Destanı,
Oğuzlar: Dede Korkut Destanı,
Kırgızlar: Manas

Kitabeler

Göktürk devleti : Orhun anıtları
Uygurlar : Karabalgasun ve Sine Uşi kitabeleri,
Kırgızların : Yenisey yazıtları
Edebiyat
Sav : Atasözü demektir,
Koşuk : Şiir demektir (kopuz eşliğinde söylenir )
Sagu : Ağıt
Ongun : Kutsal sayılan doğal nesne veya olay, Totem.
Balbal : Mezar taşı.
Kurgan : Mezar

Göktürk kitabeleri Özellikleri
-Göktürk kitabeleri Türk tarihinin ilk milli kaynağıdır. Kitabeler bilge kağan, kültigin ve tonyukuk adına dikilmiştir.
-Yolluğ Tigin, Türklerin ilk tarihçisi ve edebiyatçısıdır.
-Göktürk kitabeleri vatan sevgisi aşılar.
-Türk devlet adamlarının millete değer verdiğini göstermektedir.
-Devlet ve milletin karşılıklı görüşlerini belirtmiştir.
-Siyasi hayatı anlatır.
-Türk kültürü hakkında bilgi verir.
-Sosyal devlet anlayışı hakkında bilgi verir.
-Çin ile mücadeleler anlatılır.
-Çince metinler de vardır.
-Danimarkalı dil bilimci, thomsn okumuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir