Ansiklopedi

Melikşah Dönemi Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti

Melikşah Dönemi Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, detaylı bilgi,

Melikşah (1072-1092):

* Selçuklu Devleti’nîn en fazla genişlediği dönem olmuştur. Devletinin sınırları Adalar denizi (Ege) kıyılarından Doğuda Ceyhun’a kadar uzanmıştır.
* Doğuda Karahanlılar ve Gazneliler, Selçuklulara bağlı hale getirilmişlerdir.
* Batıda Ege Denizi ve Boğazlara kadar olan yerler büyük ölçüde fethedilerek Anadolu’ya Oğuz kit-leleri yerleşmiştir.
* Güneyde Suriye, Hicaz, Yemen ve Aden böl-geleri, Kuzeyde Kafkaslar Selçuklu egemenliğine geç-miştir.
* Bu dönemde Vezir Nizamülmülk nüfuzlu bir devlet adamı durumuna gelmiştir.
* Batıniierle mücadele edilmiştir.

*Meiîkşah’ın, Batıniler tarafından öldürülmesiyle, Büyük Selçuklularda iç karışıklıklar başlamıştır.

* Melikşah’ın oğulları Mahmut, Berkyaruk ve Mehmet Tapar arasıgdakî taht kavgaları dönemi “fetret devri” olarak değerlendirilir.

10 Yorum Yazılmış

    1. Salak mısın? Hiçte Bile Bildiğin Özet İşte Hem Öyle Uzun Olursa İşimiz Var Onla Güzel Böyle Hem Zaten Özet Diye Yazılmış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir