Tarih

Şah ismail Kimdir Hayatı

şah ismail kimdir
şah ismail kimdir

İran’da Safevi Devleti’ni kuran Türk hükümdarıdır. 1486-1524 yılları arasında yaşadı.Taht için giriştiği mücadeleyi kazandıktan sonra 1521 yılında Şii öğretiler üzerine inşa ettiği devletini kurdu. Anadolu’da Türkmenler arasında taraftar kazanmak amacıyla adamlarını bu bölgeye gönderdi. II.Bayezid’in saltanatı zamanında güçlenen Şii Türkmenler 1511 şahkulu İsyanı’nı çıkardılar. 1514 yılında yılında Yavuz Selim zamanında Osmanlı ordusu Safevi ordusunu yenince Anadolu’daki Safevi etkisi kırıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir