Ansiklopedi

Set Gölleri Nelerdir, Kaça Ayrılır Nasıl Oluşmuştur, İsimleri

Volkanik set gölleri, Alüvyal set gölleri, kıyı set gölleri, heyelan gölleri, hakkında bilgi, nasıl oluşur, isimleri nelerdir,
Set gölleri kısaca açıklamak gerekirse, çukurlukların önlerinin setlerle kapatılması sonucu set gölleri oluşmuştur. Set gölleri oluşum şekillerine göre kendi içinde farklı gruplara ayrılmaktadır.
Volkanik Set Gölleri

Volkanlardan çıkan materyallerin yere düşmesi sonucu seddin bölerek oluşturduğu göllere volkanik set gölleri adı verilir.
Van Gölü buna örnek olabilir. Önce tektonik ardından volkanik setleşme sonucu van gölü oluşmuştur.
Van gölünün denizlerle bağlantısı yoktur, bu nedenle yağmur yağdığında su seviyesi yükselebilir.
Alüvyal set gölleri
Akarsu vadilerinin birikinti konileriyle kapatılması sonucu alüvyal set gölleri ortaya çıkmıştır. Bu göllere örnek olarak, Ankara yakınlarında, Eymir ve Mogan. Ayrıca Köyceğiz gölü, Trabzon yakınlarında Uzungöl bunlara örnektir.
Kıyı Set Gölleri
Küçük ve sığ göllerden sayılır. Büyük çekmekce ve Küçük Çekmece gölleri örnektir. Ayrıca Çukurova, Bafra ve Çarşamba deltalarında da çok sayıda ufak göl bulunduğu bilinir.
Heyelan Gölleri
Heyelan gölleri, heyelan ile gelen kütlenin bir vadi veya akarsuyun önünü kapatması ile oluşur. Ülkemizde örnekleri çoktur. En büyükleri, Tortum gölü, Abant Gölü, Sera Gölü.

1 Yorum Yazılmış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir