Ansiklopedi

Sultan 2. Mahmud Hakkında Bilgi

Sultan IV. Mustafa’nın yönetimin­den memnun olmayanlar, Alem­dar Mustafa Paşanın liderliğinde ayaklanmıştı. Rusçuk’tan kalabalık ordusuyla istanbul üzerine yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Sultan IV. Mustafa’yı tahttan indirmişti. Fakat IV. Mustafa taraftarları o sırada eski padişah III. Selim’i öldürmüşlerdi. Hayatta bulunan tek şehzade olan Mahmud’u da öldürmek istiyorlardı! Böylece taht Sultan IV. Mustafa’ya ka­lacaktı.

Fakat Şehzade Mahmud’u öldüreme-diler. Şehzade Mahmud, kendisini se­ven yardımcılarının çabasıyla kaçırıl­dı. Katiller onu bulamadılar.

Ama Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim’i tahta çıkarmak için tâ nereler­den gelmişken Sultan III. Selim’in ce­sediyle karşılaştı. Üstüne kapanıp ağ­larken, yanına birini getirdiler. Dönüp Rumeli şivesiyle sordu:

“Abe, bu da kimdir?”

Hafız İsa isimli saray hizmetlisi ce­vap verdi:

“Sultan Mahmud Efendimiz budur. Hilâfet nöbeti onundur. Ben biat eyle­dim; bu hayırlı işin tamamlanması sa­na kalmıştır, Paşa Hazretleri.”

Bunun üzerine Alemdar Mustafa Pa­şa, II. Mahmud’un eteğini öptü ve padi­şahlığım kutladı.

 

“Berhudar ol Paşa,” diye konuştu yeni padişah, “ben şimdi katilleri bul­durup sana gönderirim. Sen askerini dağıt. Silâhlarmi çıkar ve Hırka-i Şerif dairesine gel. Görüşeceklerimiz var­dır.”

 

Alemdar Mustafa Paşa emre uydu. Bütün silâhlarını çıkardı. Belinde sa­dece vaktiyle Sultan III. Selim’in hedi­ye ettiğimurassa hançer kaldı.Yeni padişah da o kadarına izin verdi. Paşa­yı kendisine sadrazam tayinetti (28 Temmuz 1808).

Artık sıra karışıklığı bastırıp düzeni sağlamaya gelmişti, yeni padişah kısa süre içinde bunu da başaracaktı.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir